Genesis

English version below →

Spektakl realizowany w technice chińskiego teatru cieni z użyciem lalek witrażowych i ruchomych ekranów wodnych opowiada o artyście, który próbuje tworzyć swój świat na podobieństwo procesu tworzenia z Księgi Genesis uwzględniając, rzecz jasna, swoją wiedzę i doświadczenie o świecie.

Groteska, która pojawia się za sprawą konfrontacji biblijnego słowa i autorskiego obrazu tworzy przestrzeń metafory. Metafory, która w finale łamie dwuwymiarowość konwencji teatru cieni i wychodzi z ekranu.


Nagrody i wyróżnienia:

– Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek w Villiandi,  Estonia, 2004
– Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych, Częstochowa, 2006
– Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych, Ostrów Wlkp. 2008


premiera: Akademia Teatralna w Białymstoku, 2002
Lalki i realizacja sceniczna na motywach biblijnych – Adam Walny
Muzyka – tradycyjna muzyka chasydzka

 

ENGLISH VERSION:

 

Chinese shadow theatre with delicate puppets and mobile water screens, it tells a tale of an artist who attempts to create his own world following the Genesis pattern and applying his knowledge and experience.

The room for the metaphor to breathe is secured by the preposterousness which is the result of juxtaposing the biblical text with the original imagery. For the finale, the metaphor breaks off with the two-dimensional convention of the shadow theatre and leaves the screen.


Awards and honourable mentions:

international puppet theatre festival in Villiandi, Estonia, 2004
– Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych, Częstochowa, 2006
OFTeN festival in Ostrów Wielkopolski, 2008


Premiere: Akademia Teatralna w Białymstoku, 2002
Puppets and stage production based on biblical motifs: Adam Walny
Music: traditional Chassidic