Hamlet

English version below →

Hamlet spektakl realizowany w autorskiej technice marionetek podwodnych opowiada o zemście Ducha zamordowanego Ojca realizowanej dłońmi żywego syna – Hamleta. Ten przypadkowo wtajemniczony w Inną Rzeczy Wistość – pozagrobową – naznaczony odpowiedzialnością doświadczenia transcendencji a zarazem bezradny wobec własnej niedoskonałości próbuje wymknąć się konieczności mordu, który kreuje Duch Ojca, na próżno. Duchem jest tu żywy aktor – animator Hamleta i zarazem demiurg przedstawionego świata.

Co robią tu inne postaci? Poloniusz, Król, Królowa i inni. Jaka jest ich funkcja? Reprezentują świat materii izolowanej od Ducha  – świat podwodny – od dłoni Ducha – animatora zależny. Tragedia Hamleta pociąga za sobą tragedię innych postaci dramatu. Hamlet mszcząc Ojca, z jego inicjatywy nie pozostawia nikomu złudzeń – obwinia każdego i każdemu wymierza sprawiedliwość..


premiera: 09.10.2010, Międzynarodowy Festiwal Teatralny ANIMO, Kwidzyn
Reżyseria, adaptacja, scenografia – Adam Walny
Muzyka – Lars Kynde
Praca z tekstem, światła – Marek Zięba
Plakat – Przemysław Wojtaś
Używane techniki lalkarskie – marionetki podwodne oraz lalka bunraku 

 

ENGLISH VERSION:

 

Produced with the use of the original technique of underwater puppets, Hamlet is a tale of revenge plotted by the Ghost and wreaked by his son. He – who has accidentally glimpsed into the (under)world, who has been scarred with the transcendental responsibility, and who is helpless in the face of his own imperfection – is struggling to escape the murder plan devised by the Ghost. To no avail. The Ghost is played by an actual actor. He animates Hamlet and rules the scene.

And the rest? What about Polonius, King, Queen, and others? What is their function? They represent the world of matter, which is both separate from the Ghost (underwater) and dependent on the Ghost (hand). The tragedy of Hamlet brings tragedy to everyone else in the play. The Father makes his son avenge him, as well as disillusioning, accusing, and punishing everyone around.


Premiere: 9 October 2010, ANIMO international festival, Kwidzyn
Direction, adaptation, stage design:  Adam Walny
Music: Lars Kynde
Text adaptation, lights: Marek Zięba
Poster: Przemysław Wojtaś
Techniques used: underwater puppets and a bunraku puppet