Gould

English version below →

Jan Sebastian Bach, wściekły z powodu pomysłu wysłania jego „Wariacji Goldbergowskich” w kosmos*, postanawia pozbawić ludzkość swojej spuścizny i podarować ją tym, którzy słuchać jej będą w kosmosie. Po raz ostatni aranżuje koncert zmarłego – po wykonaniu „Wariacji”– Glenna Goulda, wydobywając go przy pomocy jego własnego nagrania z fortepianu (pod postacią nadmarionety), po czym przedstawia własny muzyczny testament.

* W 1977 roku astronauci z NASA wysłali w kosmos Arię z „Wariacji Goldbergowskich”, jako wizytówkę homo sapiens na wypadek gdyby żyli tam Marsjanie.

W spektaklu wykorzystywana jest oryginalna i autorska technika nadmarionety klawiszowej, w oparciu o naturalnych rozmiarów fortepian koncertowy na scenie (o wymiarach 6m x 3m) wraz z mechanizmem 16 silników na krzyżaku, do animacji nadmarionety na wysokości pięciu metrów. Fortepian autorskiej konstrukcji, poprzez wciskanie określonych klawiszy porusza nadmarionetą.

 

ENGLISH VERSION:

 

 

When the recordings of Goldberg Variations had been sent to space to represent humankind, Johann Sebastian Bach got furious*. He decided to deprive the humankind of his musical heritage and give it to the creatures in space. He resurrects Glenn Gould – who died following a performance of the Variations – by means of his own recording. The overhanging effigy leaves the grand piano to present to the world his musical testament.

* In 1977, NASA sent a part of Goldberg Variations on records containing sounds and images showing the life and culture of Earth which were intended for intelligent life forms.

The performance uses the original keyboard marionette technology and an actual grand piano (6×8 metres) with a set of 16 engines on a crosspiece moving the marionette 5 metres above the ground. The piano was designed by the author himself. Its individual keys make the marionette move.