O Teatrze / About

O Teatrze

Go to English version →

Adam Walny – absolwent Wydziału Reżyserii Teatru lalek Akademii Teatralnej w Warszawie, dyplomowany snycerz. Od 1995 roku prowadzi autorski teatr przedmiotu Walny-Teatr. W 2007 roku założył Instytut Teatru Przedmiotu – objazdowy zespół edukacji teatralnej. W 2012 roku otwierał swoim Hamletem scenę lalkową na Zamku Elsynor w Danii.

Od kwietnia do końca października gra na festiwalach w kraju i za granicami.
Od listopada do marca prowadzi warsztaty pisania scenariusza, adaptacji tekstu, budowy i animacji tradycyjnych i autorskich technik teatru lalek oraz gry aktora przedmiotem, itp.

Wielokrotnie nagradzany na festiwalach oraz doceniany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendiami i odznaczeniami.

Walny-Teatr działa od 1995 roku. W tym czasie zagrał na ponad 300 festiwalach w kraju i na świecie. Zrealizował 18 autorskich spektakli w pionierskich technikach teatru przedmiotu: marionety podwodne, pałuby, kino manualne, figury-instrumenty, nadmarionety klawiszowe, obiekty wielofunkcyjne. Teatr działa zarówno w warunkach studyjnych jak plenerowych. W instytucjach oraz niezależnie. Prowadzi działalność zarówno laboratoryjną jak edukacyjną. W 2012 roku spektaklem Opus Hamlet otwierał scenę lalkową Zamku Elsynor. Spektakle z udziałem rozwiązań lalkowych teatru Walnego grają zarówno teatry dramatyczne, muzyczne, teatry tańca i pantomimy oraz tradycyjne teatry lalkowe.


Nagrody i wyróżnienia

1997 – Grand Ministra Kultury na realizację programu Terapia Lalką dla podopiecznych Klubu Przystań Białymstoku we współpracy z POLUNIMĄ w Łodzi

1998 – wyróżnienie za spektakl Kuglarz i Śmierć. Festiwal Pobocza Teatru w Toruniu

1999 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1999 – Grand Fundacji Stefana Batorego na program Sztuka dla Kresów Wschodnich we współpracy z Tykocińskim Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

1999 – Medal Burmistrza miasta Gdynia za realizację plenerowej wersji J.Christ Super Star w Teatrze Muzycznym w Gdyni

2000 – Spektakle Kuglarz i Śmierć w ramach festiwalu Kraków 2000

2001 – Spektakl Kuglarz i Śmierć na Małej Scenie Teatru Narodowego w Warszawie

2001 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2001 – Grand Fundacji Stefana Batorego na program Teatr w Mieleszynie we współpracy z Domem Kultury w Mieleszynie

2002 – Grand Fundacji Europejskiej Fundacji Kultury na projekt Artyści w Akcji we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku

2002 – Nagroda aktorska w spektaklu Kuglarz i Śmierć Międzynarodowy Festiwal Teatralny Aitwaras, Litwa

2003 – Nagroda za scenografię Genesis Międzynarodowy Festiwal Nuku Theater, Estonia

2004 – Nagroda za reżyserię Motyl, Międzynarodowy Festiwal Aitwaras, Litwa

2006 – Nagroda za spektakl Motyl, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek, Liepaja, Łotwa

2006 – Wyróżnienie, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wlkp. Za spektakl Motyl

2006 – I Nagroda na Festiwalu Teatrów Ogródkowych w Częstochowie za spektakl Genesis

2007 – I Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wlkp. Za spektakl Misterium Narodzenia

2007 – Nagroda za wyrażenie życia lalką za spektakl Misterium Narodzenia na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych Lalka też człowiek w Warszawie.

2007 – Nagroda POLUNIMY za najlepsze lalki na festiwalu Lalka też człowiek za spektakl Misterium Narodzenia

2008 – I Nagroda za spektakl Prometeusz na Gliwickich Spotkaniach Teatralnych

2008 – Wyróżnienie za spektakl Genesis na Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wlkp.

2008 – Wyróżnienie Jury Młodych Krytyków za Misterium Narodzenia na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku – Białej

2008 – Medal Burmistrza Dębicy za działalność teatralną z okazji 450-lecia nadania praw miejskich

2008 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2008 – Nagroda za wyrażenie teatru lalką w spektaklu Motyl na festiwalu Lalka też Człowiek, Warszawa

2009 – Misterium Narodzenia I Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Lalkarzy Solistów w Łodzi

2010 – Pierwsze miejsce w kategorii One man show na międzynarodowym festiwalu Openstreet, Fermo, Włochy

2011 – Wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu za scenografię do spektaklu Janosik. Naprawdę prawdziwa historia.”(spektakl warszawskiego teatru ” Lalka”)

2012 – Odznaka Honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej wręczona na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsko-Białej

2013 – Złota Plakietka Związku Artystów Scen Polskich, wręczona jako „wyraz najwyższego uznania dla talentu i osiągnięć artystycznych oraz na polu działań edukacji teatralnej”

2013 – Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu za obiekty sceniczne w spektaklu Mikrokosmos. Kompozycje. (spektakl zrealizowany przez Białostocki Teatr Lalek i Podlaskie Stowarzyszenie Tańca)

2014 – Wyróżnienie za spektakl Hamlet na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wlkp.

ENGLISH VERSION:

 

 

 

 

Theatre

A qualified woodcarver, Adam Walny graduated from Theatre Academy in Warsaw (directing puppet theatre), and from 1995 on, he’s been running his own Walny-Teatr object theatre. In 2007, he launched Instytut Teatru Przedmiotu – a travelling group devoted to theatre education. In 2012, his Hamlet was the puppet stage opening act during the festival held in the castle of Elsinore.

From April through October, he gives shows at festivals in Poland and abroad. From November until the end of March, he runs workshops on script writing, text adaptations, constructing and animating in the context of both traditional and original techniques of object theatre, and object acting.

He has received numerous awards, medals, and scholarships from the Ministry of Culture and National Heritage.

Walny-Teatr was launched in 1995. It has so far visited over 300 festivals in Poland and abroad. Its 18 original shows make use of some pioneering techniques in the object theatre: underwater puppets, effigies, manual cinema, instrument-figures, keyboard marionettes, and numerous multifunctional objects. The theatre performs both in cultural facilities and outside; for institutions and independently. His theatre is both a laboratory and an educational tool. In 2012, his Hamlet was the puppet stage opening act during a festival held in Elsinore. The techniques developed by Walny-Teatr have since been used in different forms of theatre (drama, music, dance, mime, traditional puppetry).


Awards, honourable mentions, and other events:

1997 – Ministry of Culture financed the puppet therapy project (Terapia lalką) carried out with POLUNIMA from Łódź for the clients of Klub Przystań in Białystok.

1998 – honourable mention for Kuglarz i Śmierć (Juggler and Death) at the Pobocza Teatru festival in Toruń.

1999 – Stefan Batory Foundation financed his art project for the eastern borderlands (Sztuka dla Kresów Wschodnich) carried out with the centre for culture, sports, and tourism in Tykocin.

1999 – medal from the president of Gdynia for the open air performance of Jesus Christ Super Star in Danuta Baduszkowa Musical Theatre in Gdynia.

1999 – scholarship form the Ministry of Culture and National Heritage.

2000 – Kuglarz i Śmierć (Juggler and Death) staged at the Kraków 2000 festival.

2001 – Stefan Batory Foundation financed the Teatr w Mieleszynie project carried out with the community centre in Mieleszyn.

2001 – Kuglarz i Śmierć  (Juggler and Death) staged at the National Theatre in Warsaw.

2001 – scholarship form the Ministry of Culture and National Heritage.

2002 – European Cultural Foundation financed the Artyści w Akcji project carried out with the Stowarzyszenie Twórców Niepełnosprawnych NIKE in Białystok working with artists with disabilities.

2002 – award for acting in Kuglarz i Śmierć (Juggler and Death) staged at the Aitvaras international theatre festival in Lithuania.

2003 – award for the stage design for Genesis at the international festival organised by NUKU theatre in Estonia.

2004 – award for directing Motyl (Butterfly) at the Aitvaras international theatre festival in Lithuania.

2006 – first prize for Genesis at the Festiwal Teatrów Ogródkowych in Częstochowa.

2006 – award for directing Motyl (Butterfly) at the international puppet theatre in Liepaja, Latvia.

2006 – honourable mention for Motyl (Butterfly) at the OFTeN festival in Ostrów Wielkopolski.

2007 – first prize for Misterium narodzenia (Mystery Play) at the OFTeN festival in Ostrów Wielkopolski.

2007 – POLUNIMY award for best puppets in Misterium narodzenia (Mystery Play) at the Lalka też człowiek festival.

2007 – life-reflected-in-a-puppet award for Misterium narodzenia (Mystery Play) at the Lalka też człowiek international puppet theatre festival in Warsaw.

2008 – first prize for Prometeusz (Prometheus) at the Gliwickie Spotkania Teatralne festival.

2008 – medal from the mayor of Dębica for achievements in theatre to commemorate the 450th anniversary of the city.

2008 – theatre-reflected-in-a-puppet award for Motyl (Butterfly) at the Lalka też człowiek international puppet theatre festival in Warsaw.

2008 – scholarship form the Ministry of Culture and National Heritage.

2008 – honourable mentioned for Misterium narodzenia (Mystery Play) at the International Festival of Puppetry Art in Bielsko – Biała.

2008 – honourable mention for Genesis at the OFTeN festival in Ostrów Wielkopolski.

2009 – first prize for Misterium narodzenia (Mystery Play) at the International Festival of Solo Puppeteers in Łódz.

2010 – first prize in the One man show category at the Openstreet international festival in Fermo, Italy.

2011 – honourable mention at the Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek in Opole for the stage design for Janosik. Naprawdę prawdziwa historia. (Janosik. The true story.) (Staged by the Lalka theatre from Warsaw).

2012 – medal from the Minister of Culture and National Heritage for achievements in culture at the Internation Festival of Puppetry Art in Bielsko – Biała.

2013 – award at the Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek in Opole for the stage objects for Mikrokosmos. Kompozycje. (Microcosm. Compositions.) (Staged by the Białostocki Teatr Lalek and Podlaskie Stowarzyszenie Tańca)

2013 – golden badge from the ZASP association awarded ‘in recognition of the talent, as well as artistic and educational achievements’.

2014 – honourable mention for Hamlet at the OFTeN festival in Ostrów Wielkopolski.